Standvastige trouw | Steadfast loyalty | Fidélité inébranlable

Het geheim van een gelukkig huwelijk is samen je eigen leven leiden.

Pieter en zijn lief, Adri, zijn inmiddels bijna 45 jaar getrouwd. Best een tijd toch?  Het geheim van hun standvastige trouw? “Probeer altijd samen aan nieuwe avonturen te beginnen, maar de ruimte te laten aan elkaar om alleen te ontwikkelen. Samen blijven groeien dus, en het beste uit elkaar halen. De tijd staat niet stil en er komen steeds nieuwe dingen op je pad. Als koppel en als individu. Je wil elkaar natuurlijk niet kwijtraken, maar het is ook belangrijk om je eigen ding te kunnen doen en nieuwe dingen te proberen als je ergens in geïnteresseerd bent. Probeer altijd de ander te begrijpen en zichzelf te laten zijn. Ik denk dat hoe langer je samen bent, hoe meer je erachter komt op welke vlakken je hetzelfde bent en waar je verschilt. Zo verwerken mijn Adri en ik emoties op een andere manier en ruzie maken doen we ook anders. Of liever niet! Dat is niet erg, maar maakt sommige situaties wel eens lastig. Als je dit soort dingen van elkaar weet en allebei je best doet om je een beetje aan te passen aan de ander kom je al een heel eind. Ik denk dus dat het belangrijk is dat je iemand inderdaad zichzelf laat zijn, maar aan de andere kant is het in een relatie wel handig om elkaar tegemoet te komen.”

The secret to a happy marriage is living your own life together.

Pieter and his sweetheart, Adri, have been married for almost 45 years. Quite some time right? The secret of their steadfast loyalty? “Always try to start new adventures together, but leave room for each other to develop on your own. So keep growing together, and get the best out of each other. Time does not stand still and new things keep coming your way. As a couple and as an individual. You don’t want to lose each other, of course, but it’s also important to be able to do your own thing and try new things if you’re interested in something. Always try to understand the other person and let them be themselves. I think the longer you are together, the more you find out where you are the same and where you differ. For example, my Adri and I process emotions in a different way and we also argue differently. Or rather not! That’s not a bad thing, but it does make some situations difficult. If you know these things about each other and both do your best to adapt to the other a bit, you will go a long way. So I think it is important that you let someone be themselves, but on the other hand it is useful in a relationship to meet each other.”

Le secret d’un mariage heureux est de vivre sa propre vie ensemble.

Pieter et sa chérie, Adri, sont mariés depuis près de 45 ans. Pas mal de temps non ? Le secret de leur indéfectible fidélité ? “Essayez toujours de commencer de nouvelles aventures ensemble, mais laissez de la place à l’autre pour se développer par vous-même. Alors continuez à grandir ensemble et tirez le meilleur parti les uns des autres. Le temps ne s’arrête pas et de nouvelles choses continuent d’arriver. En couple et en individuel. Vous ne voulez pas vous perdre, bien sûr, mais il est également important de pouvoir faire votre propre truc et essayer de nouvelles choses si quelque chose vous intéresse. Essayez toujours de comprendre l’autre personne et laissez-la être elle-même. Je pense que plus vous êtes ensemble longtemps, plus vous découvrez où vous êtes pareil et où vous êtes différent. Par exemple, mon Adri et moi traitons les émotions d’une manière différente et nous nous disputons également différemment. Ou plutôt pas ! Ce n’est pas une mauvaise chose, mais cela rend certaines situations difficiles. Si vous connaissez ces choses l’un sur l’autre et que vous faites de votre mieux pour vous adapter un peu à l’autre, vous irez loin. Je pense donc qu’il est important que vous laissiez quelqu’un être lui-même, mais d’un autre côté, il est utile dans une relation de se rencontrer.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s