Gribouillis – 9

Miroirs sur lesquels trébucher – Grattez là où ça démange

Si vous avez des démangeaisons, il est agréable de se gratter. Mais il vaut mieux ne pas démanger du tout. Pourtant, nous – tous – souffrons régulièrement de démangeaisons. Parce que nos actions sont incompatibles avec nos convictions. Parce que nous prétendons être plus beaux que nous ne le sommes. Ou vice versa. En enlevant la feuille d’or de nos actions, nous découvrons les véritables preuves. Les miroirs quotidiens de Pieter – pas de cheveux mieux que quiconque – aident à cela. Parce que le pouvoir de l’habitude…. C’est un privilège humain, si Pieter peut le dire ainsi – et pourquoi ne le dirait-il pas ainsi ? – être capable de se gratter la tête et de stimuler directement son humeur puis d’ajuster son comportement. C’est aussi le but de ces miroirs. Pas plus, mais certainement pas moins!

Krabkrabbels – 16

Spiegeltjes om over te struikelen – Krabben waar het jeukt

Als je jeuk hebt, is het plezierig om te krabben. Maar het is beter helemaal geen jeuk te hebben. Toch hebben wij – allemaal – regelmatig last van jeuk. Omdat ons doen en laten niet strookt met onze overtuiging. Omdat wij ons mooier voordoen dan wij zijn. Of omgekeerd. Door het bladgoud van ons handelen weg te halen, ontdekken wij de echte evidenties. De dagelijkse spiegeltjes van Pieter – zelf geen haar beter dan wie dan ook – helpen daarbij. Want de macht der gewoonte…. Het is een voorrecht van de mens, als Pieter het zo mag zeggen – en waarom zou hij het zo niet mogen zeggen? – in gedachten te kunnen krabben en zijn gemoedsaandoening rechtstreeks te prikkelen om zijn gedrag vervolgens aan te passen. Dat is ook het doel van deze spiegeltjes. Niet meer, maar zeker ook niet minder!

Het spookt hier

Opa Pieter laat Juul Halfwas & Pubernootje griezelen en huiveren

Opa Pieter Pottenkijker vindt dat bij Halloween griezelverhalen horen. Verhalen, waarin huiveringwekkend spookt. Griezel en huiver mee met de verhalen waarmee Opa Pieter zijn Juul & Pubernootje denkt te laten griezelen en gruizelen.

Gribouillis – 8

Des miroirs sur lesquels trébucher – Penser est plus difficile que juger

Les gribouillis à gratter sont censés être des textes amusants et positifs. Parfois alléchant, mais tiré de la vie. Inspiré par l’actualité du jour, une émotion ou tout simplement parce que cela vous convient.

Pieter Pottenkijker adore faire des gribouillis à gratter. Il l’aime tellement qu’il en fait un pour chaque jour. Et tous ces gribouillis ensemble forment toute une série. Tout ce qui vient à l’esprit à ce moment-là est enregistré. À première vue, les dessins d’accompagnement peuvent ne pas toujours avoir un lien direct avec le texte présenté, mais si vous regardez un peu plus loin (ou lisez et réfléchissez), vous verrez le lien. La couche plus profonde qui s’y trouve est agréable à voir de toute façon.

Regardez, lisez et profitez ou grattez-vous derrière les oreilles!

Krabkrabbels – 15

Spiegeltjes om over te struikelen – Nadenken is moeilijker dan oordelen

Krabkrabbels zijn bedoeld als leuke en positieve teksten. Soms prikkelend, maar uit het leven gegrepen. Geïnspireerd door het nieuws van de dag, een emotie of zomaar, omdat het zo uitkomt.

Pieter Pottenkijker houdt van Krabkrabbels maken. Hij houdt er zoveel van, dat hij er voor elke dag wel eens maakt.  En al deze krabbeltjes samen vormen ook nog eens een hele serie. Alles wat maar in hem opkomt op dat moment wordt opgetekend. De bijbehorende tekeningen hebben op het eerste gezicht misschien niet altijd direct een verband met de aangeboden tekst, maar wie even verder kijkt (of lees en denkt) ziet het verband. De diepere laag die erin zit is sowieso al leuk om te zien.

Kijk, lees en geniet of krab jezelf eens achter de oren!

Gribouillis – 7

Des miroirs sur lesquels trébucher – Trébucher dans le futur

Dans le monde occidental, l’utilisation d’un miroir est un phénomène quotidien. A la maison mais aussi au gymnase ou à l’école de danse comme reflet de votre apparence et de vos mouvements. Mais aussi comme aide à la conduite automobile. Pour Pieter Pottenkijker, le miroir est un symbole de conscience. La conscience ne peut pas être supprimée et dit toujours la vérité. Narcisse, dans la mythologie grecque, est amoureux de son propre reflet. Cet amour-propre maladif le fit languir et finir par mourir.

Pieter Pottenkijker est plutôt un médiateur qui se regarde dans le miroir. Et ainsi aider les autres à se regarder dans le même miroir. Après tout, la conscience d’un homme est comme un miroir de son âme ! En vous tenant un miroir, vous pouvez réfléchir de manière critique, et vous êtes également capable de faire ou de ne pas faire ce qui est nécessaire pour progresser dans votre développement. La réflexion vraiment critique n’est donc pas facile. Et c’est pourquoi Pieter aide avec ses miroirs.

Krabkrabbels – 14

Spiegeltjes om over te struikelen – Struikelend de toekomst in

In de westerse wereld is het gebruik van een spiegel dagelijkse kost. Thuis maar ook in de sport- of dansschool als weerspiegeling van je verschijning en je bewegingen. Maar ook als hulpmiddel om auto te rijden. Voor Pieter Pottenkijker staat de spiegel als symbool voor het geweten. Het geweten valt niet te onderdrukken en spreekt altijd de waarheid. Narcissus, in de Griekse mythologie, is verliefd op zijn eigen spiegelbeeld. Deze ziekelijke eigenliefde maakte dat hij wegkwijnde en uiteindelijk stierf.

Pieter Pottenkijker is meer een mediator die in de spiegel kijkt. En zo anderen helpt in dezelfde spiegel te kijken. Het geweten van een mens is immers als een spiegel voor zijn ziel! Door jezelf de spiegel voor te houden kun je kritisch reflecteren, en ben je ook in staat dat te doen of te laten wat nodig is om verder te komen in je ontwikkeling. Echt kritisch reflecteren is dan ook niet eenvoudig. En daarom helpt Pieter met zijn spiegeltjes.

Comfortabel nietsdoen

Pieter Pottenkijker en de kunst van uitgebalanceerd luieren!

Pieter Pottenkijker heeft ontzettend veel zin in vakantie, maar gaat het dit keer wel helemaal anders doen. Om van deze vakantie een gegarandeerd succes te maken, is hij heel wat van plan. En waar kan hij dat beter doen dan op zijn vertrouwde vakantiestek: Camping Des Arcades!

Gribouillis – 6

Miroirs pour trébucher – Miroir, miroir au mur

Miroiter. C’est quoi? Se tenir devant un miroir et se regarder ? Ou est-ce plus profond. Est-ce pour vous que vous voyez un reflet de vous-même dans l’autre qui vient à votre rencontre ? Ce qu’est le miroir dépend donc de qui vous êtes et de ce que l’on vous a « enseigné ».

Pieter Pottenkijker aime « se mettre en miroir ». Et puis il parle du reflet de ce que vous voyez de vous-même dans le monde qui vous entoure. Et quelle est votre opinion là-dessus. Ou ce qui vous énerve.

L’irritation, croyez-le ou non, est un miroir très important. Plus l’irritation est grande, plus vous pouvez apprendre. Est-ce toujours immédiatement clair ? Et est-ce facile ? NON! Cela permet de se développer. Chaque irritation chez quelqu’un d’autre peut vous apprendre quelque chose sur vous-même. Et partager votre irritation rend l’effet encore plus grand.

Comme ça! Cela doit être une révélation. C’est exactement ce que Pieter vise avec ses gribouillis à gratter. Pieter défie le lecteur de ses fantasmes ! En fait, il dit : « Tenez-vous devant ce miroir et soyez honnête avec vous-même ! Quelle est la leçon que vous pouvez maintenant apprendre après avoir lu le miroir ! »

Krabkrabbels – 13

Spiegeltjes om over te struikelen – Spiegeltje, spiegeltje aan de wand

Spiegelen. Wat is dat? Voor een spiegel gaan staan en naar jezelf kijken? Of zit het dieper. Is het voor jou dat je een reflectie van jezelf ziet in de ander die op je pad komt?  Wat spiegelen is, hangt dus af van wie je bent en wat je “aangeleerd” is.

Pieter Pottenkijker mag graag ‘spiegelen’. En dan heeft hij het over de reflectie van wat je van jezelf in de wereld om je heen ziet. En wat jouw mening daarover is. Of wat jou irriteert.

Irritatie, geloof het of niet, is een heel belangrijke spiegel. Hoe groter de irritatie, hoe meer je kan leren. Is dat altijd meteen duidelijk? En is dat makkelijk? NEE!  Het stelt je wel in staat om jezelf te ontwikkelen. Elke irritatie bij een ander kan je iets leren over jezelf. En jouw irritatie delen, maakt het effect nog groter.

Zo! Dat is vast een eye-opener. Dat is precies waar Pieter met zijn krabkrabbels beoogt. Pieter daagt de lezer van zijn breinspinsels uit! Eigenlijk zegt hij: “Ga eens voor die spiegel staan en wees eerlijk tegen jezelf! Wat is de les die je nu mag leren na het lezen van dit spiegeltje!”