Hoezo ‘Down”?

Wereld DownSyndroomDag.png

Sinds 2006 wordt er op 21 maart wereldwijd ‘Wereld Downsyndroomdag’ (‘World Down Syndrome Day’) gevierd. Op deze dag wordt er aandacht besteed aan mensen met andere mogelijkheden, maar ook aan de mensen die met hen optrekken.

Het syndroom van Down is een aangeboren eigenschap die gepaard gaat met andere verstandelijke mogelijkheden, typerende uitwendige kenmerken en soms  bepaalde medische uitdagingen. Het wordt veroorzaakt doordat het erfelijk materiaal van chromosoom 21 in drievoud voorkomt (in plaats van in tweevoud). Vandaar ook de datum van 21-3 voor ‘Wereld Downsyndroomdag’.

Het syndroom komt voor op ongeveer 4,6 van de 10.000 geboortes en in alle bevolkingsgroepen.

Kanker op!

wereldkamkerdag 2018

Waarom überhaupt…

kabinetsformatie 2.png

Liefde is de remedie

liefde overwint alles.png

Niemand is volmaakt

relax.png

Ben wie je bent

liefde is een deken.png

Geluk komt van een ander…

wanneer iemand gelukkig is

Zorg als slagveld

zorg als slagveld

Thuiszitten is botte uitsluiting

Maak bijzonder gewoon.png

Passend onderwijs houdt in dat ieder kind een schoolloopbaan krijgt die bij hem/haar past, met de juiste hulp op het juiste moment. Thuiszitten moet daarom worden voorkomen en bestreden. Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren, zitten er nog steeds te veel jongeren thuis. Tijd voor schaamte, bezinning en actie!

Er zijn heel uiteenlopende redenen waarom kinderen (tijdelijk) niet meer naar school gaan en thuis komen te zitten.

Vaak meerdere problemen tegelijk

Het overgrote deel van de kinderen die thuiszitten hebben vaak meerdere problemen tegelijk spelen. Gemiddeld gaat het om 3 problemen per thuiszitter. De achterliggende redenen van thuiszitten zijn divers. De 5 meest voorkomende redenen zijn:

 • Psychiatrische problemen: (vermoedens van) angsten, fobieën, psychische problematiek, psychiatrische stoornis
 • Gedragsproblemen: problematisch gedrag naar anderen (oppositioneel)
 • Wachten op opvang: de opnemende instelling is niet in staat direct actie te ondernemen
 • Bureaucratie: regels en procedures, waarbij geen rekening gehouden wordt met de problematiek van de jongere
 • Thuisproblematiek: ontbreken van structuur, onvoldoende houvast, onrust, gebroken gezin, ouders met psychiatrische stoornis

Daarnaast blijkt dat de overgang van primair onderwijs (po) naar voortgezet onderwijs (vo) een risico op thuiszitten met zich meebrengt. Dit komt bijvoorbeeld doordat een leerling in het VO te maken krijgt met (vak)docenten in plaats van een groepsleerkracht. Dit is voor sommige leerlingen een grote overgang. Ook is de schaal van een VO-school groter.

Thuiszitterspact

In 2016 is door OCW, VWS, VenJ, PO-Raad, VO-raad en VNG afgesproken dat gemeenten en samenwerkingsverbanden van scholen samen zouden afspreken wie de knoop mag gaan doorhakken over een onderwijsplek als een kind dreigt thuis te komen zitten. Nog altijd echter vallen kinderen te vaak tussen wal en schip omdat er geen doorzettingsmacht is vastgelegd.

In dat landelijke pact is ook afgesproken dat ouders, en waar mogelijk het kind zelf, altijd vanaf het begin worden betrokken bij het vinden van een passende onderwijsplek. Goede communicatie met ouders is één van de sleutels tot succes.

Waarom mogen leerlingen (= kinderen!) niet thuiszitten?

Ieder kind dat thuiszit, is er één te veel. Ook als een leerling thuis onderwijs krijgt, is dit geen volwaardig alternatief voor schoolbezoek. Hiervoor zijn 2 redenen:

 • Het onderwijs heeft een belangrijke socialiserende functie. De school is de plek waar kinderen andere kinderen ontmoeten en sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen.
 • Er is geen zicht op de kwaliteit van het onderwijs dat buiten scholen wordt geboden.
 • Gemaakt ter gelegenheid van de Landelijke Actieweek Thuiszitters – 8 t/m 12 mei 2017

Thuiszitten is het label van onmacht

Labels horen niet aan een kind, maar.png

Passend onderwijs houdt in dat ieder kind een schoolloopbaan krijgt die bij hem/haar past, met de juiste hulp op het juiste moment. Thuiszitten moet daarom worden voorkomen en bestreden. Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren, zitten er nog steeds te veel jongeren thuis. Tijd voor schaamte, bezinning en actie!

Er zijn heel uiteenlopende redenen waarom kinderen (tijdelijk) niet meer naar school gaan en thuis komen te zitten.

Vaak meerdere problemen tegelijk

Het overgrote deel van de kinderen die thuiszitten hebben vaak meerdere problemen tegelijk spelen. Gemiddeld gaat het om 3 problemen per thuiszitter. De achterliggende redenen van thuiszitten zijn divers. De 5 meest voorkomende redenen zijn:

 • Psychiatrische problemen: (vermoedens van) angsten, fobieën, psychische problematiek, psychiatrische stoornis
 • Gedragsproblemen: problematisch gedrag naar anderen (oppositioneel)
 • Wachten op opvang: de opnemende instelling is niet in staat direct actie te ondernemen
 • Bureaucratie: regels en procedures, waarbij geen rekening gehouden wordt met de problematiek van de jongere
 • Thuisproblematiek: ontbreken van structuur, onvoldoende houvast, onrust, gebroken gezin, ouders met psychiatrische stoornis

Daarnaast blijkt dat de overgang van primair onderwijs (po) naar voortgezet onderwijs (vo) een risico op thuiszitten met zich meebrengt. Dit komt bijvoorbeeld doordat een leerling in het VO te maken krijgt met (vak)docenten in plaats van een groepsleerkracht. Dit is voor sommige leerlingen een grote overgang. Ook is de schaal van een VO-school groter.

Thuiszitterspact

In 2016 is door OCW, VWS, VenJ, PO-Raad, VO-raad en VNG afgesproken dat gemeenten en samenwerkingsverbanden van scholen samen zouden afspreken wie de knoop mag gaan doorhakken over een onderwijsplek als een kind dreigt thuis te komen zitten. Nog altijd echter vallen kinderen te vaak tussen wal en schip omdat er geen doorzettingsmacht is vastgelegd.

In dat landelijke pact is ook afgesproken dat ouders, en waar mogelijk het kind zelf, altijd vanaf het begin worden betrokken bij het vinden van een passende onderwijsplek. Goede communicatie met ouders is één van de sleutels tot succes.

Waarom mogen leerlingen (= kinderen!) niet thuiszitten?

Ieder kind dat thuiszit, is er één te veel. Ook als een leerling thuis onderwijs krijgt, is dit geen volwaardig alternatief voor schoolbezoek. Hiervoor zijn 2 redenen:

 • Het onderwijs heeft een belangrijke socialiserende functie. De school is de plek waar kinderen andere kinderen ontmoeten en sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen.
 • Er is geen zicht op de kwaliteit van het onderwijs dat buiten scholen wordt geboden.

 • Gemaakt ter gelegenheid van de Landelijke Actieweek Thuiszitters – 8 t/m 12 mei 2017