Voor altijd jong!? | Forever young!? | Toujours jeune!?

Blijf vooral voor altijd jong

Bob Dylan zong het al en Huub van der Lubbe zong het hem (jaren later) na: “Voor altijd jong, voor altijd jong, blijf vooral voor altijd jong.”

(Opa) Pieter Pottenkijker huldigt hetzelfde standpunt: “Een mens is niet oud totdat spijt de plaats inneemt van dromen. Ik doe niets anders dan mijzelf dagelijks overhalen om de leer der jeugd te praktiseren. En  hoewel ik een man van gewoonten ben, jong blijf ik door de bereidheid tot verandering. Mijn voordeel is, dat ik weet wat het is om jong te zijn, maar jonge mensen niet weten wat het is om oud te zijn. Dat geeft mij een zekere voorsprong. Iedereen die ophoudt met leren is oud, of je nu twintig bent of tachtig. Iedereen die blijft leren blijft jong. Het belangrijkste in het leven is om je gedachten jong te houden.”

Stay young forever

Bob Dylan already sang it and Huub van der Lubbe sang it after him (years later): “Forever young, forever young, stay young forever.”

(Grandpa) Pieter Pottenkijker takes the same view: “A person is not old until regret takes the place of dreams. I do nothing but persuade myself daily to practice the doctrine of youth. And  although I am a man of habits, I remain young through the willingness to change. My advantage is that I know what it is to be young, but young people do not know what it is to be old. That gives me a certain edge. Anyone who stops learning is old, whether you are twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young. The most important thing in life is to keep your mind young.”

Rester jeune pour toujours.

Bob Dylan l’a déjà chanté et Huub van der Lubbe l’a chanté après lui (des années plus tard) : “Forever young, forever young, stay young forever.”

(Grand-père) Pieter Pottenkijker est du même avis : “Une personne n’est pas vieille tant que le regret ne prend pas la place des rêves. Je ne fais que me persuader chaque jour de pratiquer la doctrine de la jeunesse. Et bien que je sois un homme d’habitudes, je reste jeune par la volonté de changer. Mon avantage est que je sais ce que c’est d’être jeune, mais les jeunes ne savent pas ce que c’est d’être vieux. Cela me donne un certain avantage. Quiconque arrête d’apprendre est vieux, que vous ayez vingt ou quatre-vingts ans. Quiconque continue d’apprendre reste jeune. La chose la plus importante dans la vie est de garder un esprit jeune.”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s