Hoezo ‘Down”?

Wereld DownSyndroomDag.png

Sinds 2006 wordt er op 21 maart wereldwijd ‘Wereld Downsyndroomdag’ (‘World Down Syndrome Day’) gevierd. Op deze dag wordt er aandacht besteed aan mensen met andere mogelijkheden, maar ook aan de mensen die met hen optrekken.

Het syndroom van Down is een aangeboren eigenschap die gepaard gaat met andere verstandelijke mogelijkheden, typerende uitwendige kenmerken en somsĀ  bepaalde medische uitdagingen. Het wordt veroorzaakt doordat het erfelijk materiaal van chromosoom 21 in drievoud voorkomt (in plaats van in tweevoud). Vandaar ook de datum van 21-3 voor ‘Wereld Downsyndroomdag’.

Het syndroom komt voor op ongeveer 4,6 van de 10.000 geboortes en in alle bevolkingsgroepen.