Hoezo ‘Down”?

Sinds 2006 wordt er op 21 maart wereldwijd ‘Wereld Downsyndroomdag’ (‘World Down Syndrome Day’) gevierd. Op deze dag wordt er aandacht besteed aan mensen met andere mogelijkheden, maar ook aan de mensen die met hen optrekken. Het syndroom van Down is een aangeboren eigenschap die gepaard gaat met andere verstandelijke mogelijkheden, typerende uitwendige kenmerken en… Lees meer Hoezo ‘Down”?