Karakter is datgene wat men heeft als niemand kijkt

eigenschappen

Onze gebreken zijn een deel van onze kracht

Eigen krachtig

De natuurlijke vonken hebben meer kracht dan de bedachte dingen.

Omdat er liefde is bestaat er geen voorbij

Eeuwigheid

Ons leven is even eindeloos als ons gezichtsveld grenzeloos is.

Alles valt te overleven, behalve de dood

Eeuwige rust

Ik ben niet bang om dood te gaan. Ik wil er alleen niet bij zijn als het gebeurt.

Herinnering is een vorm van herontmoeten

eeuwig leven

Afscheid nemen is met zachte vingers, wat voorbij is, dichtdoen en verpakken in de goede gedachten der herinnering.

Eenvoud is in onze dagen zeer zeldzaam

Eeenvoud

Eenvoud is niet het kenmerk van de beginner. Het is de duur bevochten stempel van de meester.

Beter een geestige dwaas dan een dwaze geest

Dwaasheid

Een wijs man zoekt het in zichzelf, de dwaas zoekt het in anderen.

Een dwaas ziet niet dezelfde boom als een wijze

Dwaas

Een wijs man zoekt het in zichzelf, de dwaas zoekt het in anderen.

Laat het doel geen beperking zijn

Duwen

Elk bereikt doel is weer het begin van een nieuwe weg, en zo tot in het oneindige.

Durf waar je naar verlangt

durf

Er is durf nodig om te geloven in je eigen twijfels.