Het leven is geen kwestie van mijlpalen, maar van momenten

Humor is diep. Het stelt alles ter discussie, alles. De feiten van de wereld, de wetten der logica, de emoties van het eigen ik. Humor lacht om pijn en om vreugde, om rijkdom en armoede, om tegenspraken en paradoxen. Om leven en dood.

Echte humor kan om alles lachen. Echte humor brengt vreugde, mildheid, een beetje verlichting van de pijn. Dit soort lachen vormt onze bescherming. Het vrijwaart ons van dictatuur van serieusheid. En het bevrijdt ons van het ik, dat eist dat je onvoorwaardelijk in jezelf gelooft.